Obchodní podmínky ANTIMALWARE.CZ - Programy pro bezpečnější a výkonější počítač
Tom_____Paul__k_5061cbf297900.png

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu Antimalware.cz (dále jen prodávající) je:

ANTIMALWARE.CZ s.r.o.
V. Rabase 402/10
370 10 České Budějovice 3
Česká republika

IČ: 03974049 DIČ: CZ03974049

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.antimalware.cz

Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Paulík

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup elektronických licencí v internetovém obchodě www.antimalware.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího nebo kupujícího.

3. Standardním komunikačním kanálem mezi kupujícím a prodávajícím je elektronická pošta (e-mail).

4. Podmínky nákupu v tomto internetovém obchodě se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů kupujícím ve formuláři objednávky. Kupující se zavazuje vyplnit pravdivé údaje a zejména uvést PLATNÝ e-mail, protože je primárním kontaktem na kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávně uvedenou e-mailovou adresu kupujícím. Kupující je také povinen zajistit, aby jeho e-mailová schránka nebyla zaplněna zprávami tak, že není možné přijímat e-maily. 

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním elektronické objednávky nebo zasláním objednávky e-mailem, přes online chat nebo telefonicky.

3. Po provedené platbě odešle prodávající kupujícímu licenční klíč pro aktivaci objednaného softwaru a to v elektronické formě (e-mailem). Provedenou platbou se rozumí okamžik, kdy je platba připsána na účet prodávajícího (bankovní převod) nebo kdy je úspěšně provedena platba na platební bráně GP WebPay nebo PAYPAL. Po dohodě s prodávajícím je možné dodat licenci ještě před její úhradou.

III. Dodací podmínky

1. Produkty (softwarové licence) nabízené v internetovém obchodě jsou distribuovány výhradně elektronicky (elektronickou poštou).

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu zašle licenční klíč(e) elektronickou poštou a to nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího nebo po úhradě na platební bráně PAYPAL. Obvyklá dodací doba je 12 hodin.

3. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na dodání licence ještě před úhradou.

4. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu dodat objednanou licenci ve lhůtě stanovené v odstavci 2, musí to kupujícímu neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se dodací lhůta prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit.

5. Místem plnění je sídlo nebo bydliště kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující jinou dodací adresu.

6. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

IV. Platební podmínky

1. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH 21%.

2. Kupní cena softwarových licencí je splatná na základě výzvy k platbě nebo zálohové faktury, která je kupujícímu zaslána e-mailem po potvrzení objednávky ve formátu PDF. Další možností je platba online platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro nebo VISA Electron nebo PAYPAL. V tomto případě je kupující směrován na zabezpečenou platební bránu (HTTPS), kde sám provede platbu tzv. online. 

3. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad a to do 15 ti dnů od úhrady licence. Kupující souhlasí s elektronickou fakturací přičemž veškeré daňové doklady mu budou zasílány e-mailem ve formátu PDF/A, který je standardem ISO 19005 pro dlouhodobou archivaci. V případě, že kupující požaduje zaslání daňového dokladu v písemné formě, může mu být účtováno poštovné.

4. Prodávající umožňuje kupujícímu uhradit objednávku fakturou se splatností 10 dní. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury delší dobu než 1 měsíc po splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč a předat fakturu k vymáhání inkasní agenturou.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Na produkty nabízené v internetovém obchodě www.antimalware.cz se nevztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Licence dodané elektronicky lze u některých výrobců vrátit do 21 dnů od dodání.

2. Kupující má však právo před zakoupením zdarma otestovat všechny funkce nabízených softwarových produktů v rámci tzv. zkušební verze. 

VI. Mimosoudní řešení sporů (ADR)

1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz

2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.antimalware.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

2. Kupující může v internetovém obchodě www.antimalware.cz nakoupit i bez registrace a to vyškrtnutním políčka "Zaškrtněte pokud se chcete registrovat..." v pokladně (nákupní košík).

3. Společnost ANTIMALWARE.CZ s.r.o. v žádném případně neposkytne informace o svých klientech třetí osobě. Tyto informace slouží pouze pro komunikaci s klientem. Samozřejmostí je fyzická ochrana klientských informací.

4. Na přání klienta budou veškeré jeho údaje vymazány z klientské databáze.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.5.2017.


O prodejci
Kontakt

Co o nás říkají zákazníci

“  Obchod je dobrý a vyhovujemi.   „

Zákazník, 19. 04. 2024
“  Velká vstřícnost a ochota.   „

Zákazník, 12. 01. 2022
“  Přehlednost, ceny, ochota jednání   „

Zákazník, 07. 10. 2021