Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost ANTIMALWARE.CZ s.r.o., IČ: 03974049, sídlem Nerudova 807/3, 370 04 České Budějovice, zastoupená jednatelem Mgr. Tomášem Paulíkem (dále jen „správce“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřizování Vaší objednávky, registrace v internetovém obchodě www.pdfxchange.cz nebo na základě dotazu na zákaznické podpoře.

2. Správce zpracovává ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR pouze tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • E-mail
 • Číslo bankovního účtu
 • Telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, ze kterých były objednávky realizovány

3. Správce neukládá a nezpracovává žádné osobní údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR. 

4. Správce neukládá a nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let. 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, kterým se rozumí poskytování elektronických služeb zpřístupněním licencované verze prodávaného software, vyřizování dotazů prostřednictvím zákaznické podpory, zasílání informací o datu expirace přístupu k aktualizacím (maintenance) a archivace licenčních informací pro jejich bezplatné zaslání na Váš e-mail
 • Ochrana uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je náš i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
 • Plnění zákonných povinností jako je například vedení účetnictví

2. Správce nepoužívá žádnou z forem automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

1. Vaše osobní údaje správce zpracovává zpravidla 10 let, zejména s ohledem archivační lhůty dané zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Zpracovatelé osobních údajů (dodavatelé správce)

1. Při poskytování služeb pomáhají správci následující zpracovatelé osobních údajů, jejichž služby splňují evropské standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů třetími subjekty je upraveno jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

2. Za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, mohou být Vaše osobní údaje předány třetím stranám - výrobcům či autorizovaným distributorům antivirových a jiných programů, které jste si objednali.

3. Za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, mohou být Vaše osobní údaje předány zpracovatelům, kteří zajišťují podpůrné služby jako je webhosting, e-mailové služby, ochrana uživatelských účtů, analýza návštěvnosti a zákaznických potřeb nebo služby zajišťující online komunikaci mezi Vámi a správcem:

 • Libor Holub, IČ: 70311919 - poskytovatel webhostingových služeb
 • Google  - poskytovatel analýzy návštěnosti
 • Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681 - analýzy návštěvnosti
 • MailerLite - poskytovatel emailingových služeb

4. Za účelem plnění zákonných povinností, jako je například vedení účetnictví, může správce poskytnout Vaše osobní údaje těmto subjektům:

 • SHARP solution s.r.o., IČ: 04431774

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (právo být „zapomenut“)
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Kromě výše vyjmenovaných práv máte také právo se obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk/uoou 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich údajů v souladu s čl. 32 GDPR.

2. Správce přijal odpovídající technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného/šifrovaného přístupu na web (SSL), šifrování dat na úložišti, dvoufaktorová autentizace, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému a pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste byl seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste byl seznámen(a) se zásadami chrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

4. Potvrzujete nám, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás informujte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

5. Potvrzujete nám, že je Vám více než 18 let, protože naše služby jsou dostupné pouze osobám starším 18 let.

6. Právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí výhradně právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi správcem a Vámi, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Tyto zásady nabývají platnosti dne 25.05.2018

Verze dokumentu: 1.00 (23.11.2018)

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.

Co o nás říkají zákazníci

“  Obchod je dobrý a vyhovujemi.   „

Zákazník, 19. 04. 2024
“  Velká vstřícnost a ochota.   „

Zákazník, 12. 01. 2022
“  Přehlednost, ceny, ochota jednání   „

Zákazník, 07. 10. 2021