ESET Smart Security Premium je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje vás v bezpečí na internetu i na veřejných sítích. Technologie Anti-Theft ochrání vaše data v případě  ztráty nebo odcizení zařízení a pomůže vám jej získat zpět. Dále vám nabízí nástroje, které vám pomohou v ochraně  soukromých dat.

Koupit v e-shopu  

Cena od 1 890 Kč

Naše hodnocení: 5 / 5

Integrované moduly antivirus, antispyware, firewall, anti-theft a antispam, společně s rodičovskou kontrolou, správcem hesel a modulem pro šifrování dat jsou zárukou komplexního bezpečnostního řešení.

Instalace

Po odsouhlasení licenčního ujednání vyberte, zda chcete produkt nainstalovat standardní cestou nebo chcete provést vlastní úpravy. Návod v této příručce popisuje typickou instalaci.

Instalace ESET Smart Security Premium

Účast v ESET LiveGrid®

Pokud se zapojíte, poskytnete ESETu možnost lepšího sběru podezřelých souborů, což v konečném důsledku znamená dokonalejší ochranu pro všechny uživatele produktů ESET. Doporučujeme tuto funkci zapnout.

Detekce potenciálně nechtěných aplikací

Jelikož některé potenciálně nechtěné aplikace mohou obsahovat adware, instalovat Toolbar nebo jiné nejasné programy, což neznamená nutně bezpečnostní riziko, je jen na Vás zda aplikaci po upozornění povolíte či nikoliv.

 Možnosti instalace ESET Smart Security Premium

Dokončení instalace

Po nastavení všech potřebných parametrů spusťte instalaci kliknutím na tlačítko Instalovat. Po dokončení instalace se ESET Smart Security Premium spustí automaticky. Restart počítače není nutný, ESET Smart Security Premium chrání počítač před hrozbami okamžitě.

Aktivace produktu

Po dokončení instalace se zobrazí okno Aktivace produktu. ESET Smart Security Premium aktivujete zadáním aktivačního klíče. Aktivační klíč jste obdrželi e-mailem při nákupu licence.

Spuštění ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium chrání počítač ihned po instalaci. Není potřeba program otevírat nebo ho jinak spouštět. Hlavní okno programu ESET Smart Security Premium si můžete kdykoli otevřít, ověřit stav ochrany, spustit kontrolu počítače nebo naplánovat úlohy. Hlavní okno ESET Smart Security Premium otevřete dvojklikem na ikonu programu ESET umístěnou na dolní liště vedle hodin.

Uživatelské rozhraní

Na záložce Domů naleznete v přehledné formě informace o aktuálním stavu ochrany vašeho počítače.

V sekci Kontrola počítače můžete spustit kontrolu počítače. K dispozici je rychlá kontrola s předdefinovaným nastavením nebo si můžete definovat vlastní parametry kontroly.

Záložka Aktualizace zobrazuje informace o aktualizacích virové databáze. Je velice důležité, aby program pravidelně stahoval aktualizace virové databáze pro zajištění maximální ochrany.

V sekci Nástroje máte přístup ke Správci hesel, Šifrování dat, k modulu pro ochranu domácí sítě, ochrana bankovnictví a online plateb, technologii Anti-Theft a dalším nástrojům – protokolům, statistikám ochrany, sledování aktivity, spuštěným procesů a karanténě.

Část Nastavení obsahuje podrobné možnosti nastavení ochrany počítače. Sekce Nápověda a podpora poskytuje přístup k nápovědě, databázi znalostí a dalším informacím pro řešení problémů s ESET Smart Security Premium. Můžete zde také přímo vytvořit dotaz na technickou podporu.

Uživatelské rozhraní ESET Smart Security Premium

Aktualizace

ESET Smart Security Premium po instalaci automaticky stahuje aktualizace virové databáze a programových komponent (seznam všech naplánovaných úloh včetně jejich popisu naleznete v nápovědě v kapitole Plánovač). Pokud ihned po instalaci nedojde k aktualizaci virové databáze, stáhněte soubory ručně:

V hlavním okně ESET Smart Security Premium přejděte na záložku Aktualizace v levé části okna, a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Modul aktualizace se připojí k internetu, kontaktuje dostupný aktualizační server ESET a stáhne digitálně podepsané aktualizační soubory. Ty obsahují poslední vzorky škodlivého kódu a nové definice pro rozšířenou heuristiku a další programové moduly. O úspěšné aktualizaci ESET Smart Security Premium budete informování upozorněním v pravé dolní části obrazovky.

Aktualizace ESET Smart Security Premium

Kontrola počítače

Po úspěšné instalaci programu a aktualizaci virové databáze doporučujeme provést kontrolu počítače. Spustit ji můžete ručně kliknutím na záložku Kontrola počítače v hlavním okně programu a následně vybráním možnosti Provést kontrolu počítače.

Poznámka: Prvotní kontrola počítače se spustí automaticky po dokončení aktualizace virové databáze.

Po spuštění kontroly se zkontrolují všechny soubory na lokálních pevných discích. Zároveň se zobrazí informace o průběhu kontroly společně se statistickými informacemi o počtu nalezených a vyléčených hrozeb. Nalezené hrozby jsou přesunuty do Karantény ESET Smart Security Premium a zobrazí se upozornění o provedené akci. Při kontrole počítače můžete standardně pracovat.

Kontrola počítače ESET Smart Security Premium

Stav ochrany

Stav ochrany ESET Smart Security Premium je reprezentován ikonou programu umístěnou na dolní liště vedle hodin. V hlavním okně programu na záložce Domů jsou dále zobrazeny detailní informace o úrovni ochrany počítače. Pokud dojde k deaktivaci některé ze součásti programu, zobrazí se v této části výstražné upozornění společně s návodem, jak obnovit maximální ochranu. Ikona ochrany má tři stavy:

eset smart security premium 05 zelena Zelená

Antivirová ochrana funguje správně a počítač je chráněn před hrozbami a síťovými útoky. Všechny moduly jsou zapnuty a virová databáze je aktuální.

eset smart security premium 05 zluta Žlutá

Tato ikona se zobrazí, pokud:
– je zapnuta rezidentní ochrana, ale není zajištěna maximální úroveň ochrany,
– nefunguje nebo je vypnuta Ochrana přístupu na web nebo Ochrana poštovních klientů,
– nejsou nainstalovány všechny aktualizace operačního systému.

eset smart security premium 05 cervena Červená

Tato ikona se zobrazí, pokud:
– nefunguje nebo je vypnuta rezidentní ochrana. Protože se jedná o nejdůležitější bezpečnostní modul, doporučujeme rezidentní ochranu ihned zapnout.
– Virová databáze není aktuální. Pokud nedojde k automatické aktualizaci, zkuste databázi aktualizovat ručně. Zkontrolujte také připojení k internetu

Výhody ESET Smart Security

Ochrana domácí sítě - Pomůže vám identifikovat zařízení připojená do vaší sítě a ověří zabezpečení vašeho routeru.

Ochrana proti útokům prostřednictvím skriptů – Kontroluje JavaScripty spouštěné internetovými prohlížeči a PowerShell skripty.

Ochrana proti ransomware - Analyzuje chování běžících aplikací a procesů, které přistupují k osobním datům. Pokud produkt zaznamená pokus o nežádoucí modifikaci dat, akci zablokuje a upozorní vás na ni.

Ochrana bankovnictví a online plateb – Bezpečnostní vrstva, která chrání vaše citlivá data při online platbách.

Správce hesel - Pamatuje si za vaše hesla k webovým stránkám a aplikacím.

Šifrování dat - Soukromá data v počítači nebo na výměnných médiích si můžete zašifrovat a ochránit je tak před zneužitím.

Zaujal vás ESET Smart Security PREMIUM? Skvělé rozhodnutí!

Koupit ESET Smart Security PREMIUM

Co o nás říkají zákazníci

“  Obchod je dobrý a vyhovujemi.   „

Zákazník, 19. 04. 2024
“  Velká vstřícnost a ochota.   „

Zákazník, 12. 01. 2022
“  Přehlednost, ceny, ochota jednání   „

Zákazník, 07. 10. 2021